İstihdam ve sosyal güvenlik hizmetleri, TÜBİTAK BİLGEM ile dijitalleşecek

GEBZE 09.05.2024 - 13:39, Güncelleme: 09.05.2024 - 13:39
 

İstihdam ve sosyal güvenlik hizmetleri, TÜBİTAK BİLGEM ile dijitalleşecek

İstihdam ve sosyal güvenlik hizmetleri, TÜBİTAK BİLGEM ile dijitalleşecek
TÜBİTAK BİLGEM öncülüğünde, istihdam ve sosyal güvenlik hizmetlerinin dijitalleşmesine destek olunacak. TÜBİTAK BİLGEM açık kaynak teknolojilere dayalı teknolojilerle kurumlarımızın yazılım altyapılarını güçlendirecek, vatandaşlarımıza yönelik hizmet sunumunun veriye dayalı, şeffaf ve sürdürülebilir şekilde yapılandırılmasına destek olacak. ‘Kamuda Dijital Dönüşüm ve Bilimsel Araştırmaların Desteklenmesine İlişkin İş Birliği Protokolü’ Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın katıldığı törenle imzalandı. Bakan Kacır, TÜBİTAK’taki törende yaptığı konuşmada, teknolojik ürün ve hizmetlerin, dijital çağ olarak da ifade edilen 21. yüzyılda, artan bir ivmeyle hayatı dönüştürmeye ve değiştirmeye devam ettiğini söyledi. Yapay zekanın, nesnelerin interneti, büyük veri, robotik gibi yenilikçi teknolojilerin günlük yaşam pratiklerine, davranışlarına, karar alma mekanizmalarına yön verdiğini belirten Kacır, iş yapış şekilleri ve çalışma ortamının da yeniden tanımlandığını dile getirdi. Kacır, bu teknolojileri iş modellerine adapte ederek dijital dönüşümü başarıyla gerçekleştirmenin, işletmelerin ve kurumların müşterilerine etkin, verimli ve hızlı bir hizmet sunabilmesinin anahtarı haline geldiğini anlattı. Vatandaşların e-Devlet uygulamasıyla 1000’den fazla kurumun 8 binden fazla hizmetine tek bir noktadan ulaşma imkanına sahip olduklarını anlatan Kacır, şu ifadeleri kullandı: “Kamu olarak yürüttüğümüz dijitalleşme projelerinde her zaman yerlilik ve milliliği öncelik olarak gördük. Bakanlık olarak, ulusal güvenlik ve veri koruma ihtiyaçlarımızı dikkate alarak yerli ve milli yazılım çözümlerinin destekleyici ve geliştiricisiyiz. Bu çalışmalarda en etkin kurumlarımızın başında TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü gelmekte. Türkiye’nin CMMI 5 belgelendirmesine sahip tek kamu kurumu olan enstitümüz, 2012’den bu yana yazılım alanında AR-GE faaliyetleri yürüterek ileri teknoloji ve çözümler geliştiriyor. Enstitümüzün özellikle ülkemizin stratejik, hassas ve kritik projelerinde yer alarak yazılım teknolojilerinde yaptığı AR-GE çalışmaları ülkemizin teknolojik bağımsızlığı ve inovasyon kapasitesi için kritik öneme haiz. Bugüne kadar 33 kurum ile 45 projeyi hayata geçiren enstitümüz, aynı zamanda bilgi birikimini kurum ve kuruluşlarımızın dijitalleşme yolculuklarında aktif olarak kullanmakta.” “YERLİ VE MİLLİ YAZILIM PROJELERİNE YENİLERİNİ EKLENECEK” Bakan Kacır, söz konusu çalışmalarda açık kaynak teknolojiler kullanılarak maliyet etkin, güvenli dijital çözümler oluşturulduğunu dile getirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile imzaladıkları işbirliği protokolüyle de yerli ve milli yazılım projelerine yenilerini ekleyeceklerini bildiren Kacır, “Veri işleme ve analizi kabiliyetleriyle bugünün ve yarının problemlerinde inovasyon, verimlilik ve rekabetin itici gücü haline gelen yapay zekanın kurumlarımızın sundukları hizmetlerde aktif olarak kullanılmasını sağlayacağız” diye konuştu. Kacır, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zeka Enstitüsü işbirliğiyle Kamu Araştırmaları Destek Grubunca yayınlanan destek programıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı İŞKUR ve Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) projelerini desteklediklerini söyledi. Dijitalleşme sürecinde bilgi teknolojilerini verimli şekilde kullanarak, sosyal güvenlikten iş gücü piyasası politikalarına kadar tüm süreçlerde verimliliği artıracaklarına dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti: “Ülkemizin bilim ve teknoloji politikalarında lider kurumlarından TÜBİTAK ile kaliteli ve yenilikçi bir anlayışla sürdürülebilir sosyal güvenlik hizmeti sunan SGK ve iş gücü piyasası politikalarının öncü kurumu İŞKUR arasında işbirlikleri tesis edeceğiz. Devletimizin tüm kurumlarına örnek teşkil edecek işbirliği modelimizle, kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulması için dijital araçlar geliştiriyoruz. Bilimsel araştırma ve uygulama projelerini hayata geçirerek kamu hizmetlerinde dijital dönüşümü sağlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2024 ‘Emekliler Yılı’ olarak ilan edildi. Bu kapsamda, Bakanlığımız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ortaklığında ‘Emekliler Yılı Özel Çağrısı’nı TÜBİTAK bünyesinde hayata geçiriyoruz.” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, teknolojinin baş döndürücü hızla ilerlediğini ve yaşanan bu enformatik çağı herkesin tecrübe ettiğini söyledi. Işıkhan, “Ülkemizin bilim ve teknoloji politikaları alanındaki en saygın ve köklü kuruluşlarından biri olan TÜBİTAK ile gerçekleştirilecek protokol sayesinde İŞKUR’un, hem yapay zeka destekli sisteminin geliştirilmesi hem de istatistik altyapısının güçlendirilmesi sağlanmış olacak. Ayrıca, bu proje ile yazılım altyapısının, diğer kurum faaliyetlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesini ve istihdam hizmetlerinden, aktif ve pasif iş gücü programlarına kadar kurumumuzun tüm yazılım ihtiyaçlarını karşılama noktasında TÜBİTAK ile etkin bir işbirliğini hedefliyoruz. Bunun yanında, 2024 Emekliler Yılı ile ilgili olarak da Sosyal Güvenlik Kurumu ile TÜBİTAK arasında ortak çalışmalar, projeler yapılacak” diye konuştu. KAMUDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ Protokolle, dijital dönüşümün sağlanması ve bilimsel araştırma ve uygulama projelerinin desteklenmesini de içeren çeşitli konularda yapılacak işbirliklerinin genel çerçevesi belirlendi. TÜBİTAK ve SGK işbirliğiyle, yüzde 50 eş finansman modeliyle desteklenmek üzere, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülen 3005-Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında, emeklilere yönelik bilimsel araştırma faaliyetlerini desteklemek üzere ‘Emekliler Yılı Özel Çağrısı’ açılacak. Söz konusu çağrıyla ‘Emekliler Yılı’ kapsamında yürütülen emeklilerin ekonomik ve sosyal refahıyla, çalışma yaşamıyla ilgili kültürel mirasın aktarılması hususlarındaki bilimsel araştırma faaliyetleri çerçevesinde sunulacak çok disiplinli veya disiplinlerarası proje önerileri desteklenecek. Öte yandan TÜBİTAK BİLGEM öncülüğünde, istihdam ve sosyal güvenlik hizmetlerinin dijitalleşmesine destek olunacak. Gerçekleştirilmesi planlanan projeler ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı kurumlarımızın iş süreçleri ele alınacak, kurumlarımızın dijital geleceğe hazır olmalarını sağlayacak dijitalleşme yol haritaları hazırlanacak. TÜBİTAK BİLGEM açık kaynak teknolojilere dayalı teknolojilerle kurumlarımızın yazılım altyapılarını güçlendirecek, vatandaşlarımıza yönelik hizmet sunumunun veriye dayalı, şeffaf ve sürdürülebilir şekilde yapılandırılmasına destek olacak. TÜBİTAK BİLGEM’in yapay zekâ destekli çözümler geliştirme konusundaki uzmanlığı, imzalanan protokol çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı kurumlarımızın gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik olarak kullanılacak. Buna ek olarak, ilgili kurumlarımızın yapay zekâ tabanlı karar destek çözümlerinin üzerine inşa edilebileceği altyapılar hazırlanarak hizmete sunulması planlanıyor. Protokol çerçevesinde yapılacak çalışmalarla, On İkinci Kalkınma Planı’nda ifade edilen dijital devlet hedeflerinin gerçekleştirilmesi için katkı verilecek.
İstihdam ve sosyal güvenlik hizmetleri, TÜBİTAK BİLGEM ile dijitalleşecek

TÜBİTAK BİLGEM öncülüğünde, istihdam ve sosyal güvenlik hizmetlerinin dijitalleşmesine destek olunacak. TÜBİTAK BİLGEM açık kaynak teknolojilere dayalı teknolojilerle kurumlarımızın yazılım altyapılarını güçlendirecek, vatandaşlarımıza yönelik hizmet sunumunun veriye dayalı, şeffaf ve sürdürülebilir şekilde yapılandırılmasına destek olacak.

‘Kamuda Dijital Dönüşüm ve Bilimsel Araştırmaların Desteklenmesine İlişkin İş Birliği Protokolü’ Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın katıldığı törenle imzalandı. Bakan Kacır, TÜBİTAK’taki törende yaptığı konuşmada, teknolojik ürün ve hizmetlerin, dijital çağ olarak da ifade edilen 21. yüzyılda, artan bir ivmeyle hayatı dönüştürmeye ve değiştirmeye devam ettiğini söyledi. Yapay zekanın, nesnelerin interneti, büyük veri, robotik gibi yenilikçi teknolojilerin günlük yaşam pratiklerine, davranışlarına, karar alma mekanizmalarına yön verdiğini belirten Kacır, iş yapış şekilleri ve çalışma ortamının da yeniden tanımlandığını dile getirdi. Kacır, bu teknolojileri iş modellerine adapte ederek dijital dönüşümü başarıyla gerçekleştirmenin, işletmelerin ve kurumların müşterilerine etkin, verimli ve hızlı bir hizmet sunabilmesinin anahtarı haline geldiğini anlattı. Vatandaşların e-Devlet uygulamasıyla 1000’den fazla kurumun 8 binden fazla hizmetine tek bir noktadan ulaşma imkanına sahip olduklarını anlatan Kacır, şu ifadeleri kullandı: “Kamu olarak yürüttüğümüz dijitalleşme projelerinde her zaman yerlilik ve milliliği öncelik olarak gördük. Bakanlık olarak, ulusal güvenlik ve veri koruma ihtiyaçlarımızı dikkate alarak yerli ve milli yazılım çözümlerinin destekleyici ve geliştiricisiyiz. Bu çalışmalarda en etkin kurumlarımızın başında TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü gelmekte. Türkiye’nin CMMI 5 belgelendirmesine sahip tek kamu kurumu olan enstitümüz, 2012’den bu yana yazılım alanında AR-GE faaliyetleri yürüterek ileri teknoloji ve çözümler geliştiriyor. Enstitümüzün özellikle ülkemizin stratejik, hassas ve kritik projelerinde yer alarak yazılım teknolojilerinde yaptığı AR-GE çalışmaları ülkemizin teknolojik bağımsızlığı ve inovasyon kapasitesi için kritik öneme haiz. Bugüne kadar 33 kurum ile 45 projeyi hayata geçiren enstitümüz, aynı zamanda bilgi birikimini kurum ve kuruluşlarımızın dijitalleşme yolculuklarında aktif olarak kullanmakta.”

“YERLİ VE MİLLİ YAZILIM PROJELERİNE YENİLERİNİ EKLENECEK”

Bakan Kacır, söz konusu çalışmalarda açık kaynak teknolojiler kullanılarak maliyet etkin, güvenli dijital çözümler oluşturulduğunu dile getirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile imzaladıkları işbirliği protokolüyle de yerli ve milli yazılım projelerine yenilerini ekleyeceklerini bildiren Kacır, “Veri işleme ve analizi kabiliyetleriyle bugünün ve yarının problemlerinde inovasyon, verimlilik ve rekabetin itici gücü haline gelen yapay zekanın kurumlarımızın sundukları hizmetlerde aktif olarak kullanılmasını sağlayacağız” diye konuştu. Kacır, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zeka Enstitüsü işbirliğiyle Kamu Araştırmaları Destek Grubunca yayınlanan destek programıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı İŞKUR ve Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) projelerini desteklediklerini söyledi. Dijitalleşme sürecinde bilgi teknolojilerini verimli şekilde kullanarak, sosyal güvenlikten iş gücü piyasası politikalarına kadar tüm süreçlerde verimliliği artıracaklarına dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti: “Ülkemizin bilim ve teknoloji politikalarında lider kurumlarından TÜBİTAK ile kaliteli ve yenilikçi bir anlayışla sürdürülebilir sosyal güvenlik hizmeti sunan SGK ve iş gücü piyasası politikalarının öncü kurumu İŞKUR arasında işbirlikleri tesis edeceğiz. Devletimizin tüm kurumlarına örnek teşkil edecek işbirliği modelimizle, kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulması için dijital araçlar geliştiriyoruz. Bilimsel araştırma ve uygulama projelerini hayata geçirerek kamu hizmetlerinde dijital dönüşümü sağlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2024 ‘Emekliler Yılı’ olarak ilan edildi. Bu kapsamda, Bakanlığımız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ortaklığında ‘Emekliler Yılı Özel Çağrısı’nı TÜBİTAK bünyesinde hayata geçiriyoruz.” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, teknolojinin baş döndürücü hızla ilerlediğini ve yaşanan bu enformatik çağı herkesin tecrübe ettiğini söyledi. Işıkhan, “Ülkemizin bilim ve teknoloji politikaları alanındaki en saygın ve köklü kuruluşlarından biri olan TÜBİTAK ile gerçekleştirilecek protokol sayesinde İŞKUR’un, hem yapay zeka destekli sisteminin geliştirilmesi hem de istatistik altyapısının güçlendirilmesi sağlanmış olacak. Ayrıca, bu proje ile yazılım altyapısının, diğer kurum faaliyetlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesini ve istihdam hizmetlerinden, aktif ve pasif iş gücü programlarına kadar kurumumuzun tüm yazılım ihtiyaçlarını karşılama noktasında TÜBİTAK ile etkin bir işbirliğini hedefliyoruz. Bunun yanında, 2024 Emekliler Yılı ile ilgili olarak da Sosyal Güvenlik Kurumu ile TÜBİTAK arasında ortak çalışmalar, projeler yapılacak” diye konuştu.

KAMUDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Protokolle, dijital dönüşümün sağlanması ve bilimsel araştırma ve uygulama projelerinin desteklenmesini de içeren çeşitli konularda yapılacak işbirliklerinin genel çerçevesi belirlendi. TÜBİTAK ve SGK işbirliğiyle, yüzde 50 eş finansman modeliyle desteklenmek üzere, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülen 3005-Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında, emeklilere yönelik bilimsel araştırma faaliyetlerini desteklemek üzere ‘Emekliler Yılı Özel Çağrısı’ açılacak. Söz konusu çağrıyla ‘Emekliler Yılı’ kapsamında yürütülen emeklilerin ekonomik ve sosyal refahıyla, çalışma yaşamıyla ilgili kültürel mirasın aktarılması hususlarındaki bilimsel araştırma faaliyetleri çerçevesinde sunulacak çok disiplinli veya disiplinlerarası proje önerileri desteklenecek. Öte yandan TÜBİTAK BİLGEM öncülüğünde, istihdam ve sosyal güvenlik hizmetlerinin dijitalleşmesine destek olunacak. Gerçekleştirilmesi planlanan projeler ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı kurumlarımızın iş süreçleri ele alınacak, kurumlarımızın dijital geleceğe hazır olmalarını sağlayacak dijitalleşme yol haritaları hazırlanacak. TÜBİTAK BİLGEM açık kaynak teknolojilere dayalı teknolojilerle kurumlarımızın yazılım altyapılarını güçlendirecek, vatandaşlarımıza yönelik hizmet sunumunun veriye dayalı, şeffaf ve sürdürülebilir şekilde yapılandırılmasına destek olacak. TÜBİTAK BİLGEM’in yapay zekâ destekli çözümler geliştirme konusundaki uzmanlığı, imzalanan protokol çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı kurumlarımızın gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik olarak kullanılacak. Buna ek olarak, ilgili kurumlarımızın yapay zekâ tabanlı karar destek çözümlerinin üzerine inşa edilebileceği altyapılar hazırlanarak hizmete sunulması planlanıyor. Protokol çerçevesinde yapılacak çalışmalarla, On İkinci Kalkınma Planı’nda ifade edilen dijital devlet hedeflerinin gerçekleştirilmesi için katkı verilecek.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve gebzehurses.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.