Geçmiş başarılarla geleceğe güçlü bir başlangıç!

GEBZE 07.07.2024 - 11:55, Güncelleme: 07.07.2024 - 11:55
 

Geçmiş başarılarla geleceğe güçlü bir başlangıç!

INNOFOOD PROJESİ:
INNOFOOD Projesi’nin kapanış etkinliğine Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal katıldı. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında hayata geçirilen INNOFOOD Projesi’nin kapanış Gebze’de yer alan TÜGİP Gıda İnovasyon Merkezi’nde, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil’in ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın katılımıyla gerçekleşti. Gebze TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nin nihai faydalanıcısı ve Giresun Ticaret Borsası, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ile Gaziantep Ticaret Borsası’nın bölgesel ortak olduğu bu önemli buluşmada, ülkemiz gıda sektöründe önemli bir dönüm noktası olan INNOFOOD Projesi ile elde edilen başarıları paylaşmak ve gelecekteki iş birlikleri için sektör paydaşları bir araya geldi. Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, gıda mamulleri ihracatında 2023 yılında yüzde üç buçuk artış olduğunu yirmi altı milyar dolar olarak gerçekleştiğini kaydetti. Yozgatlıgil, “Bu kapsamda yirmi senedir net ihracatçı konumunda olan gıda sanayi gücünü ağırlıklı olarak tarımsal üretimden almaktadır. Öte yandan dünya gıda ve içecek ihracatında Türkiye tarım ürünleri ihracatıyla yirmi birinci sırada bulunmaktadır. Küresel ihracattan yüzde bir buçuk pay almış olan ülkemizin birim ihracat değeri yaklaşık 1.2 dolar kilogram başınadır” diye konuştu. Küresel ölçekte Türkiye, üretilen tarımsal üründe 68 milyar Amerikan Doları ile ilk 10 sırada yer aldığını bildiren Yozgatlıgil, Avrupa’da birinci sırada olan Türkiye’nin özellikle fındık, kayısı, incir ve kiraz üretiminde dünyada lider üretici konumunda olduğunun altını çizdi. Yozgatlıgil, “Türkiye gıda ürünlerinin üretimi, işlenmesi Avrupa ve Orta Doğu’nun pazarlarında ihracatı konusunda da bölgesel üst konumdadır. Türkiye’nin 600 milyon nüfusa ulaşan yakın coğrafyasında önemli bir ekonomi oluşturdu ve şu anda yüzde 1.5 civarında olan bu bölgedeki pazar payını kısa zamanda önümüzdeki on yıl içerisinde yüzde üçe çıkarmayı hedefliyor” dedi.  2 PATENT ALINDI Yapılan çalışmalar sonucunda proje kapsamında TÜGİB platformuna bugüne kadar 43 büyük işletme, 28 KOBİ, 24 mikro işletme, 52 filiz işletme, 14 STK, 13 üniversite ve 2 TEKNOPARK olmak üzere 176 üyenin kaydolduğunu vurgulayan Yozgatlıgil, “Bu üyelere 21 adet yeni ürün geliştirip prototipi yapılmıştır. Bu ürünlerden 12’si başarıyla ticarileştirilmiştir. Ayrıca 15 adet patent başvurusunda bulunulmuş ve ikisinde süreç tamamlanıp patent alınmıştır” diye konuştu. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, konuşmasında şunları vurguladı: “Bugün aslında bir proje kapanışını değil, yeni bir başlangıcı kutlamak için buradayız. Bana göre, projenin açılışından daha önemli bir aşamadayız çünkü bu süreçte öğrendiklerimizi şimdi ortaya koyuyoruz.” Ayrıca projenin altyapıları ve paydaşlarıyla birlikte her dönemde ziyaret edilmesinin önemine vurgu yaparak TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal şunları söyledi: “2010’lu yıllardan önce başlayan ancak resmi olarak 2018 yılından itibaren devam eden bir proje. 2018’de projeye başladığımızda, pandemi öncesi bir dönemdi ve gıdaya olan ihtiyaç ile iklim değişikliği, iklim krizi henüz bu kadar görünür değildi. Özellikle pandemi ile birlikte gıda-arz güvenliğinin önemi arttı. Geleceğe baktığımızda, iklim kriziyle birleştiğinde, gıda, insanların yaşam sürecini toplumsal, sosyolojik ve ekonomik anlamda etkileyecek en önemli başlık olacak.” Konuşmalar sonrasında INNOFOOD Proje Koordinatörü Doç. Dr. Cesarettin Alaşalvar ve INNOFOOD TA Takım Lideri Deniz Bayhan INNOFOOD Projesi Faaliyetleri ve Kazanımları ile ilgili sunumlar gerçekleştirdi.  TÜGİP VE GIDA İNOVASYON MERKEZİ’NİN ROLÜ INNOFOOD projesi, Türkiye’nin gıda ve içecek sektöründe yenilikçi ve rekabetçi bir yapı oluşturmak için öncü adımlar attı. Proje kapsamında kurulan Gıda İnovasyon Merkezi ve Türkiye Gıda İnovasyon Platformu (TÜGİP), gıda sanayinin Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını destekleyerek sektöre büyük katkılar sağladı. Bu projeler, gıda sanayinde sürdürülebilir bir geleceği hedefleyerek, Ar-Ge ve yenilik ekosistemimizin daha büyük hedeflere ulaşmasını mümkün kıldı. Gıda İnovasyon Merkezi, TÜBİTAK MAM Yaşam Bilimleri Başkan Yardımcılığı bünyesinde ve TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’nde 5 bin 800 metrekare kapalı alanda kuruldu. Merkez, gıda sektörünün ihtiyaç duyduğu Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları için 9 pilot ölçekli işleme hattı ve ileri gıda analizlerinin yapılabileceği araştırma laboratuvarları ile ülkemizin en kapsamlı Ar-Ge çalışmalarına imkân vermekte. Gıda İnovasyon Merkezi, Gaziantep’teki Pilot Ölçekli Entegre Antepfıstığı İşleme Tesisi, Şanlıurfa ve Giresun’da kurulan Gıda Araştırma ve Analiz Merkezleri ile birlikte, gıda sanayine ve dolayısıyla ekonomiye önemli katkılar sağlamaya devam edecek. TÜGİP ise, gıda sanayine yönelik kapsamlı altyapısı ve geniş imkanlarıyla, Türkiye’de ilk defa bu ölçekte hayata geçirilen bir platform olarak öne çıkmakta. Bu merkezler ve platform, gıda sanayi ve TÜBİTAK MAM arasında organik bir bağ kurarak, inovasyon kültürünün sektörde yaygınlaşmasını sağlayacak. GELECEKTEKİ HEDEFLER VE YOL HARİTASI TÜGİP, vizyonu ve yol haritasıyla gıda sektörüne önemli katkılar veriyor. Türkiye’de faaliyet gösteren start-uplar (girişimler) ve KOBİ’ler başta olmak üzere, gıda ve içecek imalat sektörünün Ar-Ge ve inovasyona dayalı kurumsal kapasitelerini güçlendirmek, gıda kayıplarını azaltmak, katma değerli ürünlerle hem işletmelerin hem de bölgelerin rekabet güçlerini artırmak ve sürdürülebilir gıda arz güvenliğine katkı sağlamak öncelikli hedefler arasında yer alıyor. INNOFOOD projesi kapsamında, gıda sanayi firmaları, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, çatı kuruluş temsilcileri bir araya gelerek sektörün sorunlarını tartışmakta ve ileriye dönük yol haritaları çıkarıyor. Yeni araştırma ve inovasyon alanları belirlenerek iş birliği ile yürütülecek platform programları ve projeler tanımlanıyor, finansal destek gündemine katkı sağlanıyor. Gıda sanayicileri, yeni ürün geliştirme ve ürün iyileştirme faaliyetlerini uygun maliyetle ve kaliteli olarak ölçeklendirme şansı elde ediyor. Gıda sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda mühendis ve operatörler için teknik ve uygulamalı eğitim programları düzenlenmeye devam edecek. Giresun ve Şanlıurfa laboratuvarlarında bulunan ileri teknolojili analiz cihazları sayesinde, gıda ürünlerinde bölgede yapılamayan analizler yapılacak ve bölgedeki gıda endüstrisinin yenilikçi ve rekabetçi yapısına katkı sağlanacak. INNOFOOD projesi, Türkiye’nin gıda ve içecek sektöründe Ar-Ge ve inovasyon odağı olarak önemli bir başarıya imza attı. Kurulan merkezler ve platform sayesinde, teknolojiye sahip olanlar ile teknolojiye ihtiyacı olan kurum ve kuruluşlar birlikte çalışarak üretmeye ve büyümeye devam edecek. TÜGİP ve Gıda İnovasyon Merkezi, gelecekte de sektöre yenilikçi çözümler sunarak, Türkiye’nin gıda sanayisinde rekabet gücünü artırmaya devam edecek.  
INNOFOOD PROJESİ:

INNOFOOD Projesi’nin kapanış etkinliğine Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal katıldı.
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında hayata geçirilen INNOFOOD Projesi’nin kapanış Gebze’de yer alan TÜGİP Gıda İnovasyon Merkezi’nde, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil’in ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın katılımıyla gerçekleşti. Gebze TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nin nihai faydalanıcısı ve Giresun Ticaret Borsası, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ile Gaziantep Ticaret Borsası’nın bölgesel ortak olduğu bu önemli buluşmada, ülkemiz gıda sektöründe önemli bir dönüm noktası olan INNOFOOD Projesi ile elde edilen başarıları paylaşmak ve gelecekteki iş birlikleri için sektör paydaşları bir araya geldi. Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, gıda mamulleri ihracatında 2023 yılında yüzde üç buçuk artış olduğunu yirmi altı milyar dolar olarak gerçekleştiğini kaydetti. Yozgatlıgil, “Bu kapsamda yirmi senedir net ihracatçı konumunda olan gıda sanayi gücünü ağırlıklı olarak tarımsal üretimden almaktadır. Öte yandan dünya gıda ve içecek ihracatında Türkiye tarım ürünleri ihracatıyla yirmi birinci sırada bulunmaktadır. Küresel ihracattan yüzde bir buçuk pay almış olan ülkemizin birim ihracat değeri yaklaşık 1.2 dolar kilogram başınadır” diye konuştu. Küresel ölçekte Türkiye, üretilen tarımsal üründe 68 milyar Amerikan Doları ile ilk 10 sırada yer aldığını bildiren Yozgatlıgil, Avrupa’da birinci sırada olan Türkiye’nin özellikle fındık, kayısı, incir ve kiraz üretiminde dünyada lider üretici konumunda olduğunun altını çizdi. Yozgatlıgil, “Türkiye gıda ürünlerinin üretimi, işlenmesi Avrupa ve Orta Doğu’nun pazarlarında ihracatı konusunda da bölgesel üst konumdadır. Türkiye’nin 600 milyon nüfusa ulaşan yakın coğrafyasında önemli bir ekonomi oluşturdu ve şu anda yüzde 1.5 civarında olan bu bölgedeki pazar payını kısa zamanda önümüzdeki on yıl içerisinde yüzde üçe çıkarmayı hedefliyor” dedi. 

2 PATENT ALINDI

Yapılan çalışmalar sonucunda proje kapsamında TÜGİB platformuna bugüne kadar 43 büyük işletme, 28 KOBİ, 24 mikro işletme, 52 filiz işletme, 14 STK, 13 üniversite ve 2 TEKNOPARK olmak üzere 176 üyenin kaydolduğunu vurgulayan Yozgatlıgil, “Bu üyelere 21 adet yeni ürün geliştirip prototipi yapılmıştır. Bu ürünlerden 12’si başarıyla ticarileştirilmiştir. Ayrıca 15 adet patent başvurusunda bulunulmuş ve ikisinde süreç tamamlanıp patent alınmıştır” diye konuştu. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, konuşmasında şunları vurguladı: “Bugün aslında bir proje kapanışını değil, yeni bir başlangıcı kutlamak için buradayız. Bana göre, projenin açılışından daha önemli bir aşamadayız çünkü bu süreçte öğrendiklerimizi şimdi ortaya koyuyoruz.” Ayrıca projenin altyapıları ve paydaşlarıyla birlikte her dönemde ziyaret edilmesinin önemine vurgu yaparak TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal şunları söyledi: “2010’lu yıllardan önce başlayan ancak resmi olarak 2018 yılından itibaren devam eden bir proje. 2018’de projeye başladığımızda, pandemi öncesi bir dönemdi ve gıdaya olan ihtiyaç ile iklim değişikliği, iklim krizi henüz bu kadar görünür değildi. Özellikle pandemi ile birlikte gıda-arz güvenliğinin önemi arttı. Geleceğe baktığımızda, iklim kriziyle birleştiğinde, gıda, insanların yaşam sürecini toplumsal, sosyolojik ve ekonomik anlamda etkileyecek en önemli başlık olacak.” Konuşmalar sonrasında INNOFOOD Proje Koordinatörü Doç. Dr. Cesarettin Alaşalvar ve INNOFOOD TA Takım Lideri Deniz Bayhan INNOFOOD Projesi Faaliyetleri ve Kazanımları ile ilgili sunumlar gerçekleştirdi. 


TÜGİP VE GIDA İNOVASYON MERKEZİ’NİN ROLÜ
INNOFOOD projesi, Türkiye’nin gıda ve içecek sektöründe yenilikçi ve rekabetçi bir yapı oluşturmak için öncü adımlar attı. Proje kapsamında kurulan Gıda İnovasyon Merkezi ve Türkiye Gıda İnovasyon Platformu (TÜGİP), gıda sanayinin Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını destekleyerek sektöre büyük katkılar sağladı. Bu projeler, gıda sanayinde sürdürülebilir bir geleceği hedefleyerek, Ar-Ge ve yenilik ekosistemimizin daha büyük hedeflere ulaşmasını mümkün kıldı. Gıda İnovasyon Merkezi, TÜBİTAK MAM Yaşam Bilimleri Başkan Yardımcılığı bünyesinde ve TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’nde 5 bin 800 metrekare kapalı alanda kuruldu. Merkez, gıda sektörünün ihtiyaç duyduğu Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları için 9 pilot ölçekli işleme hattı ve ileri gıda analizlerinin yapılabileceği araştırma laboratuvarları ile ülkemizin en kapsamlı Ar-Ge çalışmalarına imkân vermekte. Gıda İnovasyon Merkezi, Gaziantep’teki Pilot Ölçekli Entegre Antepfıstığı İşleme Tesisi, Şanlıurfa ve Giresun’da kurulan Gıda Araştırma ve Analiz Merkezleri ile birlikte, gıda sanayine ve dolayısıyla ekonomiye önemli katkılar sağlamaya devam edecek. TÜGİP ise, gıda sanayine yönelik kapsamlı altyapısı ve geniş imkanlarıyla, Türkiye’de ilk defa bu ölçekte hayata geçirilen bir platform olarak öne çıkmakta. Bu merkezler ve platform, gıda sanayi ve TÜBİTAK MAM arasında organik bir bağ kurarak, inovasyon kültürünün sektörde yaygınlaşmasını sağlayacak.


GELECEKTEKİ HEDEFLER VE YOL HARİTASI
TÜGİP, vizyonu ve yol haritasıyla gıda sektörüne önemli katkılar veriyor. Türkiye’de faaliyet gösteren start-uplar (girişimler) ve KOBİ’ler başta olmak üzere, gıda ve içecek imalat sektörünün Ar-Ge ve inovasyona dayalı kurumsal kapasitelerini güçlendirmek, gıda kayıplarını azaltmak, katma değerli ürünlerle hem işletmelerin hem de bölgelerin rekabet güçlerini artırmak ve sürdürülebilir gıda arz güvenliğine katkı sağlamak öncelikli hedefler arasında yer alıyor. INNOFOOD projesi kapsamında, gıda sanayi firmaları, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, çatı kuruluş temsilcileri bir araya gelerek sektörün sorunlarını tartışmakta ve ileriye dönük yol haritaları çıkarıyor. Yeni araştırma ve inovasyon alanları belirlenerek iş birliği ile yürütülecek platform programları ve projeler tanımlanıyor, finansal destek gündemine katkı sağlanıyor. Gıda sanayicileri, yeni ürün geliştirme ve ürün iyileştirme faaliyetlerini uygun maliyetle ve kaliteli olarak ölçeklendirme şansı elde ediyor. Gıda sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda mühendis ve operatörler için teknik ve uygulamalı eğitim programları düzenlenmeye devam edecek. Giresun ve Şanlıurfa laboratuvarlarında bulunan ileri teknolojili analiz cihazları sayesinde, gıda ürünlerinde bölgede yapılamayan analizler yapılacak ve bölgedeki gıda endüstrisinin yenilikçi ve rekabetçi yapısına katkı sağlanacak. INNOFOOD projesi, Türkiye’nin gıda ve içecek sektöründe Ar-Ge ve inovasyon odağı olarak önemli bir başarıya imza attı. Kurulan merkezler ve platform sayesinde, teknolojiye sahip olanlar ile teknolojiye ihtiyacı olan kurum ve kuruluşlar birlikte çalışarak üretmeye ve büyümeye devam edecek. TÜGİP ve Gıda İnovasyon Merkezi, gelecekte de sektöre yenilikçi çözümler sunarak, Türkiye’nin gıda sanayisinde rekabet gücünü artırmaya devam edecek.

 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve gebzehurses.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.